Bible21Abakuk1,4

Abakuk 1:4

Zákon se zdá být bezmo­cnýa právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací.


Verš v kontexte

3 Pro­č mě ne­cháváš vi­dět neštěstí? Proč bez­práví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a roz­po­ry. 4 Zákon se zdá být bezmo­cnýa právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. 5 „Jen se roz­hlédně­te po národech, užasněte a div­te se! Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdy­by vám to někdo vy­právěl.

späť na Abakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to zmeravel zákon, a súd ne­vychádza ni­kdy, lebo bez­božný ob­kľučuje spraved­livého; pre­to aj vy­chádza súd pre­vrátený.

Evanjelický

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo sa ni­kdy nedos­táva na­vrch, lebo nešľachet­ník ob­kľučuje spravod­livého, pre­to sa právo kriví.

Ekumenický

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované.

Bible21

4 Zákon se zdá být bezmo­cnýa právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací.

Bible21Abakuk1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček