EkumenickýHabakuk1,5

Habakuk 1:5

Po­hliad­nite na národy a viďte! Len sa po­zrite a za­staňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste ne­verili, keby vám ho roz­povedali.


Verš v kontexte

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované. 5 Po­hliad­nite na národy a viďte! Len sa po­zrite a za­staňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste ne­verili, keby vám ho roz­povedali. 6 Vzbudím totiž Chal­dejov — národ vzdorovitý a dravý, ktorý prej­de šíravy zeme, aby zau­jal príbyt­ky, ktoré nie sú jeho.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­zrite na národy, hľaďte a zhroz­te sa bez­rad­ní, lebo vy­konám dielo vo vašich dňoch, že mu neuveríte, keď sa budete rozp­rávať.

Evanjelický

5 Po­zrite na národy a hľaďte, užas­nite v údive, lebo za vašich dní vy­konávam skutok, o ktorom by ste ne­verili, keby vám o ňom rozp­rávali.

Ekumenický

5 Po­hliad­nite na národy a viďte! Len sa po­zrite a za­staňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste ne­verili, keby vám ho roz­povedali.

Bible21

5 „Jen se roz­hlédně­te po národech, užasněte a div­te se! Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdy­by vám to někdo vy­právěl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček