EkumenickýHabakuk1,3

Habakuk 1:3

Prečo mi dávaš vidieť kriv­du, aj sám sa po­zeráš na trápenie? Skaza a ukrut­nosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hád­ka po­vs­táva.


Verš v kontexte

2 Do­kedy ešte budem volať o pomoc, Hos­podin, a ty ma ne­vypočuješ? Volám na teba: Násilie! , ale ne­pomáhaš. 3 Prečo mi dávaš vidieť kriv­du, aj sám sa po­zeráš na trápenie? Skaza a ukrut­nosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hád­ka po­vs­táva. 4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Prečo mi dávaš vidieť ne­právosť, a p­rečo sa dívaš na trápenie? Zkaza a ukrut­nosť je predo mnou, a vzniká spor, dvíha sa svár.

Evanjelický

3 Prečo mi do­volíš hľadieť na kriv­du, a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou, vzniká spor a šk­riep­ka po­vs­táva.

Ekumenický

3 Prečo mi dávaš vidieť kriv­du, aj sám sa po­zeráš na trápenie? Skaza a ukrut­nosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hád­ka po­vs­táva.

Bible21

3 Pro­č mě ne­cháváš vi­dět neštěstí? Proč bez­práví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a roz­po­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček