EkumenickýHabakuk1,2

Habakuk 1:2

Do­kedy ešte budem volať o pomoc, Hos­podin, a ty ma ne­vypočuješ? Volám na teba: Násilie! , ale ne­pomáhaš.


Verš v kontexte

1 Toto je výrok, ktorý prorok Habakuk prijal videním. 2 Do­kedy ešte budem volať o pomoc, Hos­podin, a ty ma ne­vypočuješ? Volám na teba: Násilie! , ale ne­pomáhaš. 3 Prečo mi dávaš vidieť kriv­du, aj sám sa po­zeráš na trápenie? Skaza a ukrut­nosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hád­ka po­vs­táva.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Až do­kedy budem, Hos­podine, po­kor­ne volať o po­moc, a ne­vys­lyšíš? Kričím k tebe p­re ukrutnosť, a nezach­raňuješ.

Evanjelický

2 Do­kedy budem volať o po­moc, Hos­podine, a Ty ne­počuješ? Kričať na Teba: Násilie! a ne­pomáhaš?

Ekumenický

2 Do­kedy ešte budem volať o pomoc, Hos­podin, a ty ma ne­vypočuješ? Volám na teba: Násilie! , ale ne­pomáhaš.

Bible21

2 Jak dlouho mám, Hos­po­di­ne, volat, a ty neslyšíš? Křičím k to­bě: „Násilí!“ a ty ne­zachráníš?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček