Ekumenický1. Mojžišova9,25

1. Mojžišova 9:25

Genesis

po­vedal: Buď pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom!


Verš v kontexte

24 Keď sa No­ach pre­bral z opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn, 25 po­vedal: Buď pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom! 26 Do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán ot­rokom!

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 po­vedal: Nech je zlorečený Kanaán; sluhom sluhov bude svojim bratom.

Evanjelický

25 po­vedal: Pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom.

Ekumenický

25 po­vedal: Buď pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom!

Bible21

25 řekl: „Zlořečený buď Kanaán;ať je pro své bra­tryo­t­rokem všech otroků!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček