Ekumenický1. Mojžišova9,26

1. Mojžišova 9:26

Genesis

Do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán ot­rokom!


Verš v kontexte

25 po­vedal: Buď pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom! 26 Do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán ot­rokom! 27 Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán ot­rokom!

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 A potom povedal: Nech je požehnaný Hos­podin Bôh Semov, a Kanaán nech mu je sluhom.

Evanjelický

26 Ďalej po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Šémov, no Kanaán mu bude ot­rokom.

Ekumenický

26 Do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán ot­rokom!

Bible21

26 Ře­kl také: „Požehnán buď Hos­po­din, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán ot­ročit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček