Ekumenický1. Mojžišova9,24

1. Mojžišova 9:24

Genesis

Keď sa No­ach pre­bral z opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn,


Verš v kontexte

23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Tvár mali od­vrátenú, aby ne­videli svoj­ho otca ob­naženého. 24 Keď sa No­ach pre­bral z opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn, 25 po­vedal: Buď pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom!

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Keď sa po­tom pre­budil No­ach zo svoj­ho vína a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho mladší syn,

Evanjelický

24 Keď sa Nóach pre­bral zo svoj­ho opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn,

Ekumenický

24 Keď sa No­ach pre­bral z opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn,

Bible21

24 Když se Noe pro­bral z opi­losti a do­zvěděl se, co mu jeho nejmladší syn pro­ve­dl,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček