Ekumenický1. Mojžišova41,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:21

Genesis

Hoci sa do­stali do ich vnút­ra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vy­zerali tak škaredo ako pred­tým. Vtedy som sa pre­budil.


Verš v kontexte

20 Tie škaredé, vy­chud­nuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv. 21 Hoci sa do­stali do ich vnút­ra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vy­zerali tak škaredo ako pred­tým. Vtedy som sa pre­budil. 22 Po­tom som vo sne videl, ako z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

21 A vošly do ich brucha, ale nebolo znať, že by boly vošly do ich brucha, a boly na po­hľad šered­né ako pred­tým. A pre­budil som sa.

Evanjelický

21 ale hoci ich po­hl­tili, nebolo po­znať, že sa do­stali do ich vnútor­nos­tí; na vzhľad boli škaredé ako pred­tým. Nato som sa zo­budil.

Ekumenický

21 Hoci sa do­stali do ich vnút­ra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vy­zerali tak škaredo ako pred­tým. Vtedy som sa pre­budil.

Bible21

21 A ačko­li je sežraly, ne­bylo to na nich vůbec znát, ne­boť byly stejně ošklivé jako před­tím. A vtom jsem se pro­bu­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček