Ekumenický1. Mojžišova41,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:22

Genesis

Po­tom som vo sne videl, ako z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov.


Verš v kontexte

21 Hoci sa do­stali do ich vnút­ra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vy­zerali tak škaredo ako pred­tým. Vtedy som sa pre­budil. 22 Po­tom som vo sne videl, ako z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov. 23 Po nich vy­rást­lo sedem prázd­nych, suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

22 A zase som videl vo svojom sne, že hľa, sedem klasov vy­ras­talo na jed­nom steb­le pl­ných a krás­nych.

Evanjelický

22 Po­tom som videl vo sne, že na jed­nom steb­le rást­lo sedem pl­ných a pek­ných klasov.

Ekumenický

22 Po­tom som vo sne videl, ako z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov.

Bible21

22 V dalším snu jsem vi­děl, jak na jednom stéble vy­rost­lo sedm klasů, bo­hatých a pěkných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček