Ekumenický1. Mojžišova41,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:20

Genesis

Tie škaredé, vy­chud­nuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv.


Verš v kontexte

19 Po nich vy­stúpilo sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv. Niečo také škaredé som ne­videl v celom Egyp­te. 20 Tie škaredé, vy­chud­nuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv. 21 Hoci sa do­stali do ich vnút­ra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vy­zerali tak škaredo ako pred­tým. Vtedy som sa pre­budil.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

20 A tie chudé kravy šered­né zožraly tých pr­vých sedem kráv tučných.

Evanjelický

20 Chudé a škaredé kravy zožrali sedem pr­vých tučných kráv,

Ekumenický

20 Tie škaredé, vy­chud­nuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv.

Bible21

20 Ty vy­hu­blé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček