Ekumenický1. Mojžišova41,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:19

Genesis

Po nich vy­stúpilo sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv. Niečo také škaredé som ne­videl v celom Egyp­te.


Verš v kontexte

18 Z Nílu vy­stúpilo sedem tučných a na vzhľad pek­ných kráv, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 19 Po nich vy­stúpilo sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv. Niečo také škaredé som ne­videl v celom Egyp­te. 20 Tie škaredé, vy­chud­nuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

19 A hľa, za nimi vy­chádzalo sedem iných kráv, bied­nych a veľmi šered­ných čo do postavy, a chudob­ných. Ne­videl som takých šered­ných k­ráv nikde v zemi Egypt­skej.

Evanjelický

19 A hľa, za nimi vy­stupovalo sedem iných kráv, chatr­ných, na po­hľad veľmi škaredých a chudých; nič také škaredé som v celom Egyp­te ne­videl.

Ekumenický

19 Po nich vy­stúpilo sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv. Niečo také škaredé som ne­videl v celom Egyp­te.

Bible21

19 Náhle za nimi vy­stou­pi­lo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vy­hu­blých, že jsem ta­kovou ošklivost v ce­lé egyptské zemi ještě ne­vi­děl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček