Ekumenický1. Mojžišova40,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 40:11

Genesis

V ruke som mal faraónovu čašu. Od­tr­hnuté strap­ce som vy­tláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky.


Verš v kontexte

10 na ktorom boli tri výhon­ky. Len čo vinič vy­pučal, hneď rozk­vitol a jeho hroz­ná do­zreli. 11 V ruke som mal faraónovu čašu. Od­tr­hnuté strap­ce som vy­tláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky. 12 Jozef mu po­vedal: Toto je vý­klad sna: Tri výhon­ky sú tri dni.

späť na 1. Mojžišova, 40

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­hár faraónov bol v mojej ruke. A bral som hroz­ná, vy­tláčal som ich do po­hára fara­onov­ho a podával som po­hár do ruky fara­onovej.

Evanjelický

11 Ja som mal v ruke faraónov po­hár, vy­tlačil som ich do faraónov­ho po­hára a podal som po­hár faraónovi do ruky.

Ekumenický

11 V ruke som mal faraónovu čašu. Od­tr­hnuté strap­ce som vy­tláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky.

Bible21

11 Měl jsem v ruce fa­raonův po­hár, a tak jsem ty hroz­ny tr­hal a vy­mačkával je do fa­rao­nova po­há­ru. Pak jsem ten po­hár podal faraonovi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček