Ekumenický1. Mojžišova40,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 40:10

Genesis

na ktorom boli tri výhon­ky. Len čo vinič vy­pučal, hneď rozk­vitol a jeho hroz­ná do­zreli.


Verš v kontexte

9 Hlav­ný čašník teda vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Vo sne som videl pred sebou vinič, 10 na ktorom boli tri výhon­ky. Len čo vinič vy­pučal, hneď rozk­vitol a jeho hroz­ná do­zreli. 11 V ruke som mal faraónovu čašu. Od­tr­hnuté strap­ce som vy­tláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky.

späť na 1. Mojžišova, 40

Príbuzné preklady Roháček

10 A na viniči boly tri révy. A z­dalo sa, jako keby pučal a vychádzal jeho kvet, až i daly jeho strap­ce zrelé hroz­ná.

Evanjelický

10 na viniči boli tri výhon­ky; keď vy­pučal, za­kvitol a jeho strap­ce prinies­li zrelé hroz­ná.

Ekumenický

10 na ktorom boli tri výhon­ky. Len čo vinič vy­pučal, hneď rozk­vitol a jeho hroz­ná do­zreli.

Bible21

10 a na něm tři výhonky. Na keři vy­razi­ly pu­pe­ny, po­tom kvě­ty a na­ko­nec zralé hroz­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček