Ekumenický1. Mojžišova26,16

1. Mojžišova 26:16

Genesis

Vtedy Abímelech po­vedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa moc­nejší než my!


Verš v kontexte

15 Filištín­ci za­sypali a prachom za­hádzali všet­ky stud­ne, ktoré vy­kopali sluhovia za čias Izákov­ho otca Ab­raháma. 16 Vtedy Abímelech po­vedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa moc­nejší než my! 17 Nato Izák od­tiaľ od­išiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usíd­lil.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

16 A Abimelech po­vedal Izákovi: Odídi od nás, lebo si o mnoho moc­nejší ako my.

Evanjelický

16 Vtedy Abímelech po­vedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si omnoho moc­nejší ako my.

Ekumenický

16 Vtedy Abímelech po­vedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa moc­nejší než my!

Bible21

16 Abi­me­lech teh­dy Izá­kovi ře­kl: „O­de­jdi od nás! Jsi mno­hem mo­cnější než my.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček