Ekumenický1. Mojžišova22,8

1. Mojžišova 22:8

Genesis

Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej.


Verš v kontexte

7 Izák po­vedal svoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: Otec! Ten od­povedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Po­zri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? 8 Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. 9 Keď došli na mies­to, o ktorom im po­vedal Boh, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár, na drevo.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A Ab­rahám riekol: Bôh si opat­rí ovečku na zápal­nú obeť, môj synu. A zase len išli obi­dvaja spolu.

Evanjelický

8 Nato po­vedal Ab­rahám: Boh si vy­hliad­ne barán­ka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli ved­no obaja.

Ekumenický

8 Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej.

Bible21

8 „Bůh si opatří beránka k zápalné obě­ti, můj synu,“ od­po­věděl Abraham. A tak šli oba spo­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček