Ekumenický1. Mojžišova22,7

1. Mojžišova 22:7

Genesis

Izák po­vedal svoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: Otec! Ten od­povedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Po­zri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu?


Verš v kontexte

6 Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. 7 Izák po­vedal svoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: Otec! Ten od­povedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Po­zri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? 8 Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy po­vedal Izák Ab­rahámovi, svoj­mu ot­covi, a riekol: Môj otče! A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápal­nú obeť?

Evanjelický

7 Tu oslovil Izák otca Ab­raháma: Otče môj! Ten po­vedal: Čo chceš, syn môj! A on od­vetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť?

Ekumenický

7 Izák po­vedal svoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: Otec! Ten od­povedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Po­zri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu?

Bible21

7 „Otče,“ os­lovil Izák svého otce Abrahama. „Ano, můj synu?“ od­po­věděl mu. „Vidím oheň a dřevo,“ ře­kl Izák. „Kde je ale beránek k zápalné oběti?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček