Ekumenický1. Mojžišova12,17

1. Mojžišova 12:17

Genesis

Hos­podin však pos­tihol faraóna i jeho dom ťažkými úder­mi pre Sáraj, Ab­rámovu ženu.


Verš v kontexte

16 Ten pre ňu s Abrámom dob­re za­ob­chádzal, takže mal ov­ce, dobytok, os­ly, sluhov, slúžky, os­lice a ťavy. 17 Hos­podin však pos­tihol faraóna i jeho dom ťažkými úder­mi pre Sáraj, Ab­rámovu ženu. 18 Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena?

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale Hospodin bil fara­ona veľkými ranami i jeho dom pre Sáraj, ženu Ab­ramovu.

Evanjelický

17 Faraóna však i jeho dom stíhal Hos­podin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Ab­rámovu.

Ekumenický

17 Hos­podin však pos­tihol faraóna i jeho dom ťažkými úder­mi pre Sáraj, Ab­rámovu ženu.

Bible21

17 Hos­po­din však kvů­li Abra­mově manžel­ce Sa­raj bil fa­rao­na a jeho dům ve­liký­mi rana­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček