Ekumenický1. Mojžišova12,16

1. Mojžišova 12:16

Genesis

Ten pre ňu s Abrámom dob­re za­ob­chádzal, takže mal ov­ce, dobytok, os­ly, sluhov, slúžky, os­lice a ťavy.


Verš v kontexte

15 Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vy­chválili ju pred faraónom a od­vied­li ju do jeho paláca. 16 Ten pre ňu s Abrámom dob­re za­ob­chádzal, takže mal ov­ce, dobytok, os­ly, sluhov, slúžky, os­lice a ťavy. 17 Hos­podin však pos­tihol faraóna i jeho dom ťažkými úder­mi pre Sáraj, Ab­rámovu ženu.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 A Ab­ramovi robili dobra za ňu, a mal drob­ný dobytok, ov­ce a kozy, a voly a oslov a sluhov a diev­ky a os­lice a veľb­lúdov.

Evanjelický

16 Ale s Ab­rámom na­kladal dob­re kvôli nej, takže mal oviec, dobyt­ka, oslov, sluhov i služob­níc, os­líc aj tiav.

Ekumenický

16 Ten pre ňu s Abrámom dob­re za­ob­chádzal, takže mal ov­ce, dobytok, os­ly, sluhov, slúžky, os­lice a ťavy.

Bible21

16 Abra­movi se díky ní ve­dlo vel­mi dobře – měl brav, skot i os­ly, ot­roky, ot­ro­kyně, oslice a vel­blou­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček