Ekumenický1. Mojžišova12,18

1. Mojžišova 12:18

Genesis

Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena?


Verš v kontexte

17 Hos­podin však pos­tihol faraóna i jeho dom ťažkými úder­mi pre Sáraj, Ab­rámovu ženu. 18 Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena? 19 Prečo si po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Ja som si ju pre­to vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď!

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy po­volal fara­on Ab­rama a po­vedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­oz­námil, že je to tvoja žena?

Evanjelický

18 Vtedy faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­oz­námil, že je to tvoja žena?

Ekumenický

18 Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena?

Bible21

18 Fa­rao si pro­to Abra­ma za­vo­lal. „Cos mi to udělal?“ ře­kl mu. „Pro­č jsi mi za­ta­jil, že je to tvá manželka?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček