Ekumenický1. Mojžišova12,13

1. Mojžišova 12:13

Genesis

Po­vedz teda, že si moja ses­tra, aby sa mi pre teba vodilo dob­re a zo­stal som tvojou zá­sluhou nažive.


Verš v kontexte

12 Keď ťa uvidia Egypťania, po­vedia si: Toto je jeho žena. Mňa za­bijú a teba nechajú nažive. 13 Po­vedz teda, že si moja ses­tra, aby sa mi pre teba vodilo dob­re a zo­stal som tvojou zá­sluhou nažive. 14 Keď Ab­rám prišiel do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krás­na.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Hovor tedy, prosím, že si moja ses­tra, aby mi bolo dob­re za teba, a moja duša bude žiť pre teba.

Evanjelický

13 Hovor, že si mi ses­tra, aby sa mi dob­re vodilo pop­ri tebe a ja aby som tvojím pričinením os­tal nažive.

Ekumenický

13 Po­vedz teda, že si moja ses­tra, aby sa mi pre teba vodilo dob­re a zo­stal som tvojou zá­sluhou nažive.

Bible21

13 Říkej pro­sím, že jsi má sest­ra, aby se mi díky to­bě ve­dlo dobře a abych díky to­bě zůstal naživu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček