Ekumenický1. Mojžišova12,14

1. Mojžišova 12:14

Genesis

Keď Ab­rám prišiel do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krás­na.


Verš v kontexte

13 Po­vedz teda, že si moja ses­tra, aby sa mi pre teba vodilo dob­re a zo­stal som tvojou zá­sluhou nažive. 14 Keď Ab­rám prišiel do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krás­na. 15 Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vy­chválili ju pred faraónom a od­vied­li ju do jeho paláca.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 A stalo sa, keď vošiel Ab­ram do Egyp­ta, že videli Egypťania ženu, že je veľmi krás­na.

Evanjelický

14 Keď prišiel Ab­rám do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to veľmi pek­ná žena.

Ekumenický

14 Keď Ab­rám prišiel do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krás­na.

Bible21

14 Abram tedy přišel do Egyp­ta a Egypťané vi­dě­li, jak je ta že­na vel­mi krásná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček