Ekumenický1. Mojžišova12,12

1. Mojžišova 12:12

Genesis

Keď ťa uvidia Egypťania, po­vedia si: Toto je jeho žena. Mňa za­bijú a teba nechajú nažive.


Verš v kontexte

11 Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu. 12 Keď ťa uvidia Egypťania, po­vedia si: Toto je jeho žena. Mňa za­bijú a teba nechajú nažive. 13 Po­vedz teda, že si moja ses­tra, aby sa mi pre teba vodilo dob­re a zo­stal som tvojou zá­sluhou nažive.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa, keď ťa uvidia Egypťania, že po­vedia: To je jeho žena! A tak mňa za­bijú a teba nechajú žiť.

Evanjelický

12 keď ťa Egypťania uzrú, po­vedia si: To je jeho žena! Mňa za­bijú, teba však nechajú nažive.

Ekumenický

12 Keď ťa uvidia Egypťania, po­vedia si: Toto je jeho žena. Mňa za­bijú a teba nechajú nažive.

Bible21

12 Až tě Egypťané uvi­dí, řeknou: ‚To je jeho žena!‘ a za­bi­jí mě, ale tebe ne­chají naživu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček