Ekumenický1. Mojžišova1,27

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 1:27

Genesis

Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.


Verš v kontexte

26 Boh po­vedal: Utvor­me človeka na svoj ob­raz, na svoju podobu. Nech ľudia vlád­nu nad mor­skými rybami, nebes­kým vtác­tvom, dobyt­kom, nad celou zemou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa hýbu po zemi. 27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požeh­nal a po­vedal im: Ploďte sa a množte sa, na­plňte zem a pod­maňte si ju! Panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad všet­kou zverou, čo sa po­hybuje na zemi!

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril.

Evanjelický

27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

Ekumenický

27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

Bible21

27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček