Evanjelický1. Mojžišova1,27

1. Mojžišova 1:27

Genesis

Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.


Verš v kontexte

26 Po­tom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj ob­raz, podľa našej podoby, aby panoval nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom, nad dobyt­kom, nad všet­kou poľnou zverou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa plazia po zemi. 27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 28 Po­tom ich Boh požeh­nal a riekol im: Ploďte a množte sa a na­plňte zem; pod­maňte si ju a panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril.

Evanjelický

27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

Ekumenický

27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

Bible21

27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.