Bible21Genesis1,27

Genesis 1:27

Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.


Verš v kontexte

26 Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“ 27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. 28 A Bůh jim požeh­nal. Bůh jim ře­kl: „Ploď­te a množ­te se, na­plň­te zem, pod­maň­te si ji a panuj­te nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem i nad každým živoči­chem le­zou­cím po zemi.“

späť na Genesis, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril.

Evanjelický

27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

Ekumenický

27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

Bible21

27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

Bible21Genesis1,27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček