Roháček1. Mojžišova1,27

1. Mojžišova 1:27

Genesis

A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril.


Verš v kontexte

26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj ob­raz a podľa svojej podoby, a nech vlád­nu nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27 A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril. 28 A Bôh ich požeh­nal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a na­plňte zem a pod­maňte si ju a vlád­nite nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril.

Evanjelický

27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

Ekumenický

27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.

Bible21

27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.