Ekumenický1. Mojžišova1,28

1. Mojžišova 1:28

Genesis

Boh ich požeh­nal a po­vedal im: Ploďte sa a množte sa, na­plňte zem a pod­maňte si ju! Panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad všet­kou zverou, čo sa po­hybuje na zemi!


Verš v kontexte

27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požeh­nal a po­vedal im: Ploďte sa a množte sa, na­plňte zem a pod­maňte si ju! Panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad všet­kou zverou, čo sa po­hybuje na zemi! 29 Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A Bôh ich požeh­nal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a na­plňte zem a pod­maňte si ju a vlád­nite nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.

Evanjelický

28 Po­tom ich Boh požeh­nal a riekol im: Ploďte a množte sa a na­plňte zem; pod­maňte si ju a panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!

Ekumenický

28 Boh ich požeh­nal a po­vedal im: Ploďte sa a množte sa, na­plňte zem a pod­maňte si ju! Panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad všet­kou zverou, čo sa po­hybuje na zemi!

Bible21

28 A Bůh jim požeh­nal. Bůh jim ře­kl: „Ploď­te a množ­te se, na­plň­te zem, pod­maň­te si ji a panuj­te nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem i nad každým živoči­chem le­zou­cím po zemi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček