EkumenickýGalatským1,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:24

A oslavovali za mňa Boha.


Verš v kontexte

22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali. 23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A oslavovali za mňa Boha.

Evanjelický

24 A oslavovali Boha za mňa.

Ekumenický

24 A oslavovali za mňa Boha.

Bible21

24 a oslavova­li kvů­li mně Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček