EvanjelickýGalatským1,24

Galatským 1:24

A oslavovali Boha za mňa.


Verš v kontexte

22 Kresťan­ským cir­kev­ným zborom v Jud­sku bol som osob­ne ne­známy. 23 Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz zves­tuje ako evan­jelium vieru, ktorú pred­tým nivočil! 24 A oslavovali Boha za mňa.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A oslavovali za mňa Boha.

Evanjelický

24 A oslavovali Boha za mňa.

Ekumenický

24 A oslavovali za mňa Boha.

Bible21

24 a oslavova­li kvů­li mně Bo­ha.