EkumenickýGalatským1,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:22

Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali.


Verš v kontexte

21 Po­tom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali. 23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi,

Evanjelický

22 Kresťan­ským cir­kev­ným zborom v Jud­sku bol som osob­ne ne­známy.

Ekumenický

22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali.

Bible21

22 V jud­ských církvích, které jsou v Kri­stu, mě osobně vůbec ne­zna­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček