EkumenickýGalatským1,15

Galatským 1:15

Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo


Verš v kontexte

14 V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov. 15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo 16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou,

Evanjelický

15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života mat­ky vy­volil a milos­tivo po­volal,

Ekumenický

15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo

Bible21

15 Bůh, který mě od­dě­lil už v matčině lůně a po­vo­lal mě svou mi­lostí, se ale roz­ho­dl,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček