EkumenickýGalatským1,14

Galatským 1:14

V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov.


Verš v kontexte

13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev. 14 V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov. 15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a predčil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov vo svojom rode súc väčším hor­liv­com za podania svojich ot­cov ako oni.

Evanjelický

14 A pre­výšil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov svoj­ho rodu, tak že som nad všet­kých hor­lil za podanie ot­cov.

Ekumenický

14 V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov.

Bible21

14 Ve svém národě jsem v judais­mu předčil větši­nu svých vrs­tevníků, patřil jsem k nej­hor­livějším stou­pen­cům ot­cov­ských tra­dic.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček