Bible21Galatským1,15

Galatským 1:15

Bůh, který mě od­dě­lil už v matčině lůně a po­vo­lal mě svou mi­lostí, se ale roz­ho­dl,


Verš v kontexte

14 Ve svém národě jsem v judais­mu předčil větši­nu svých vrs­tevníků, patřil jsem k nej­hor­livějším stou­pen­cům ot­cov­ských tra­dic. 15 Bůh, který mě od­dě­lil už v matčině lůně a po­vo­lal mě svou mi­lostí, se ale roz­ho­dl, 16 že mi zjeví svého Sy­na, abych ho kázal mezi po­ha­ny. Ne­spě­chal jsem se teh­dy po­ra­dit s tělem a krví,

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou,

Evanjelický

15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života mat­ky vy­volil a milos­tivo po­volal,

Ekumenický

15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo

Bible21

15 Bůh, který mě od­dě­lil už v matčině lůně a po­vo­lal mě svou mi­lostí, se ale roz­ho­dl,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček