EkumenickýFilipským1,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:4

vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých,


Verš v kontexte

3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, 4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, 5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac

Evanjelický

4 vždy, v každej svojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, ďakujem svoj­mu Bohu,

Ekumenický

4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých,

Bible21

4 Stále se za vás všech­ny mod­lím a při každé své mod­lit­bě se ra­du­ji

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček