EkumenickýFilipským1,3

Filipským 1:3

Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,


Verš v kontexte

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, 4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ďakujeme svoj­mu Bohu pri každej roz­pomien­ke ma vás

Evanjelický

3 Pri každej roz­pomien­ke na vás,

Ekumenický

3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,

Bible21

3 Kdyko­li si na vás vzpo­menu, mu­sím dě­kovat své­mu Bo­hu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček