Bible21Filipským1,4

Filipským 1:4

Stále se za vás všech­ny mod­lím a při každé své mod­lit­bě se ra­du­ji


Verš v kontexte

3 Kdyko­li si na vás vzpo­menu, mu­sím dě­kovat své­mu Bo­hu. 4 Stále se za vás všech­ny mod­lím a při každé své mod­lit­bě se ra­du­ji 5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 vždyc­ky v každej svojej pros­be za vás za všet­kých s radosťou prosiac

Evanjelický

4 vždy, v každej svojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, ďakujem svoj­mu Bohu,

Ekumenický

4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých,

Bible21

4 Stále se za vás všech­ny mod­lím a při každé své mod­lit­bě se ra­du­ji

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček