EkumenickýEzechiel8,14

Ezechiel 8:14

Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.


Verš v kontexte

13 Po­tom mi po­vedal: Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, ktoré páchajú. 14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza. 15 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, než sú tieto.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza.

Evanjelický

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány domu Hos­podinov­ho, ob­rátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

Ekumenický

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

Bible21

14 Přive­dl mě ke vcho­du se­verní brá­ny Hos­po­di­nova do­mu, a hle – seděly tam že­ny oplakávající boha Tamúze.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček