Bible21Ezechiel8,14

Ezechiel 8:14

Přive­dl mě ke vcho­du se­verní brá­ny Hos­po­di­nova do­mu, a hle – seděly tam že­ny oplakávající boha Tamúze.


Verš v kontexte

13 Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti, které páchají.“ 14 Přive­dl mě ke vcho­du se­verní brá­ny Hos­po­di­nova do­mu, a hle – seděly tam že­ny oplakávající boha Tamúze. 15 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „U­vi­díš ale ještě horší ohavnosti než tyto.“

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza.

Evanjelický

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány domu Hos­podinov­ho, ob­rátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

Ekumenický

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza.

Bible21

14 Přive­dl mě ke vcho­du se­verní brá­ny Hos­po­di­nova do­mu, a hle – seděly tam že­ny oplakávající boha Tamúze.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček