EkumenickýEzechiel5,11

Ezechiel 5:11

Akože žijem — znie výrok Pána Hos­podina — pre­tože si poškvr­nil moju svätyňu svojimi všelijakými ošk­livosťami a všelijakými ohav­nosťami, pre­to i ja budem strihať. Môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit.


Verš v kontexte

10 Pre­to ot­covia budú jesť medzi sebou synov a synovia budú jesť svojich ot­cov. Vy­konám na tebe roz­sud­ky a čo z teba zo­stane, rozt­rúsim do všet­kých vet­rov! 11 Akože žijem — znie výrok Pána Hos­podina — pre­tože si poškvr­nil moju svätyňu svojimi všelijakými ošk­livosťami a všelijakými ohav­nosťami, pre­to i ja budem strihať. Môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. 12 Tretina z teba po­mrie na mor a po­hynie hladom upro­stred teba; tretina pad­ne mečom okolo teba a tretinu rozt­rúsim do všet­kých vet­rov; a vy­tasím meč za nimi.

späť na Ezechiel, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to, jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, pre­to, že si poškvr­nil moju svätyňu všelijakými svojimi mrz­kosťami a všelijakými svojimi ohav­nosťami, p­reto i ja, cele is­te, uj­mem z teba, a nezľutuje sa moje oko, a nebudem šet­riť ani ja.

Evanjelický

11 Akože ja žijem - znie výrok Hos­podina, Pána - pre­tože si poškvr­nil moju svätyňu svojimi všelijakými ošk­livosťami a všelijakými ohav­nosťami, pre­to i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit.

Ekumenický

11 Akože žijem — znie výrok Pána Hos­podina — pre­tože si poškvr­nil moju svätyňu svojimi všelijakými ošk­livosťami a všelijakými ohav­nosťami, pre­to i ja budem strihať. Môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit.

Bible21

11 Ja­kože jsem živ, praví Panovník Hos­po­din, pro­tože jsi po­sk­vrnil mou sva­ty­ni vše­li­jaký­mi svý­mi ne­chutnost­mi a ohavnost­mi, já sám tě jako břitvou oho­lím. Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím tě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček