EkumenickýEzechiel37,26

Ezechiel 37:26

Uzav­riem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozm­nožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.


Verš v kontexte

25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jákobovi a v ktorej bývali vaši ot­covia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služob­ník Dávid bude naveky ich kniežaťom. 26 Uzav­riem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozm­nožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu. 27 Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

26 A učiním s nimi smluvu po­koja; bude to večná sm­luva s nimi. A dám ich ta a rozm­nožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu, a bude tak až na veky.

Evanjelický

26 Uzav­riem s nimi zmluvu o po­koji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozm­nožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.

Ekumenický

26 Uzav­riem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozm­nožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.

Bible21

26 Uzavřu s nimi smlou­vu poko­je; bude to věčná smlou­va s ni­mi. Za­sadím je a roz­množím a upro­střed nich zřídím navěky svou sva­ty­ni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček