EkumenickýEzechiel37,25

Ezechiel 37:25

Budú bývať v krajine, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jákobovi a v ktorej bývali vaši ot­covia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služob­ník Dávid bude naveky ich kniežaťom.


Verš v kontexte

24 Môj služob­ník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pas­tierom pre všet­kých. Budú chodiť podľa mojich nariadení, za­chovávať moje ustanovenia a pl­niť ich. 25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jákobovi a v ktorej bývali vaši ot­covia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služob­ník Dávid bude naveky ich kniežaťom. 26 Uzav­riem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozm­nožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

25 Budú bývať na zemi, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jakobovi, v ktorej bývali vaši ot­covia, a budú bývať na nej oni aj ich synovia i synovia ich synov až na veky, a Dávid, môj služob­ník, im bude kniežaťom na veky.

Evanjelický

25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši ot­covia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov; môj služob­ník Dávid bude naveky ich kniežaťom.

Ekumenický

25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jákobovi a v ktorej bývali vaši ot­covia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služob­ník Dávid bude naveky ich kniežaťom.

Bible21

25 Bu­dou byd­let v ze­mi, kte­rou jsem dal své­mu služebníku Jáko­bovi a ve které byd­le­li je­jich ot­cové. Bu­dou v ní byd­let oni, je­jich dě­ti i dě­ti je­jich dětí až navěky a vůd­cem jim navěky bude můj služebník David.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček