EkumenickýEzechiel32,2

Ezechiel 32:2

Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa levíčaťu medzi národ­mi, bol si ako drak v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy.


Verš v kontexte

1 V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina: 2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa levíčaťu medzi národ­mi, bol si ako drak v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. 3 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

2 Synu človeka, po­z­dvih­ni trúch­lo­spev nad fara­onom, egypt­ským kráľom, a po­vieš mu: podobal si sa mladému ľvovi národov, ale ty si bol ako drak v moriach, vy­noroval si sa vo svojich riekach, mútil si vody svojimi nohami a šliapal si ich rieky.

Evanjelický

2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa mladému levovi medzi národ­mi, bol si ako krokodíl v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy.

Ekumenický

2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa levíčaťu medzi národ­mi, bol si ako drak v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy.

Bible21

2 „Synu člověčí, zpívej žalo­z­pěv nad fa­rao­nem, králem Egyp­ta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořs­kou obludu! Brouzdáš se svý­mi řekami, nohama plácáš do vo­dya čeříš bahno v po­to­cích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček