EkumenickýEzechiel32,1

Ezechiel 32:1

V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

1 V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina: 2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa levíčaťu medzi národ­mi, bol si ako drak v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. 3 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

1 A zase bolo dvanás­teho roku, dvanás­teho mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

1 V dvanás­tom roku, v dvanás­tom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

1 V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podina:

Bible21

1 Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem do­stal slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček