EkumenickýEzechiel32,3

Ezechiel 32:3

Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou.


Verš v kontexte

2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa levíčaťu medzi národ­mi, bol si ako drak v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. 3 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou. 4 Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrh­nem a usíd­lim na tebe všet­ko nebes­ké vtác­tvo, tebou na­sýtim zver celej zeme.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ale rozo­striem na teba svoju sieť shromaždením mnohých národov, a vy­tiah­nu ťa v mojom vleku.

Evanjelický

3 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou.

Ekumenický

3 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou.

Bible21

3 Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svo­ji síťa sejdou se mno­hé národy, aby tě mou sítí vy­táh­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček