EkumenickýEzechiel11,6

Ezechiel 11:6

Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tomto mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými.


Verš v kontexte

5 Vtedy sa ma zmoc­nil Hos­podinov Duch a po­vedal mi: Hovor: Tak­to vraví Hos­podin: Tak ste hovorievali, dom Iz­raela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tomto mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými. 7 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vaši za­bití, ktorých telá ste na­u­kladali v meste, sú mäsom, a mes­to je hr­n­com. Vás však vy­vediem z jeho stredu.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 Na­množili ste svojich po­bitých v tom­to mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice skolenými.

Evanjelický

6 Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tom­to mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými.

Ekumenický

6 Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tomto mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými.

Bible21

6 Po­vraž­di­li jste v tom­to městě to­lik li­dí, že ve všech ulicích leží mrt­vo­ly!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček