EkumenickýEzechiel11,5

Ezechiel 11:5

Vtedy sa ma zmoc­nil Hos­podinov Duch a po­vedal mi: Hovor: Tak­to vraví Hos­podin: Tak ste hovorievali, dom Iz­raela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ.


Verš v kontexte

4 Pre­to prorokuj proti nim, prorokuj, človeče! 5 Vtedy sa ma zmoc­nil Hos­podinov Duch a po­vedal mi: Hovor: Tak­to vraví Hos­podin: Tak ste hovorievali, dom Iz­raela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tomto mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 A pripadol na mňa Duch Hos­podinov a riekol mi: Po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin: Tak hovoríte, dome Iz­raelov, a vašu myseľ, to, čo vy­stupuje vo vašom duchu, ja znám.

Evanjelický

5 Tu padol na mňa Duch Hos­podinov a riekol mi: Hovor: Tak­to vraví Hos­podin: Tak ste hovorievali, dom Iz­raela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ.

Ekumenický

5 Vtedy sa ma zmoc­nil Hos­podinov Duch a po­vedal mi: Hovor: Tak­to vraví Hos­podin: Tak ste hovorievali, dom Iz­raela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ.

Bible21

5 Teh­dy na mě padl Duch Hos­po­dinův. „Mluv!“ ře­kl mi. „Tak praví Hos­po­din: To­hle říká­te, dome iz­rael­ský; já ale vím i to, co vás v du­chu na­padá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček