EkumenickýEzechiel11,7

Ezechiel 11:7

Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vaši za­bití, ktorých telá ste na­u­kladali v meste, sú mäsom, a mes­to je hr­n­com. Vás však vy­vediem z jeho stredu.


Verš v kontexte

6 Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tomto mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými. 7 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vaši za­bití, ktorých telá ste na­u­kladali v meste, sú mäsom, a mes­to je hr­n­com. Vás však vy­vediem z jeho stredu. 8 Obávate sa meča, a pred­sa pri­vodím na vás meč — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Vaši po­bití, ktorých ste pobili a nahromadili v jeho strede, tí tým mäsom, a ono hr­n­com, ale vás vy­vedú z neho.

Evanjelický

7 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Vaši za­bití, ktorých ste zložili v mes­te, sú mäsom, a ono je hr­n­com; ale vás vy­vediem z jeho stredu.

Ekumenický

7 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vaši za­bití, ktorých telá ste na­u­kladali v meste, sú mäsom, a mes­to je hr­n­com. Vás však vy­vediem z jeho stredu.

Bible21

7 Pro­to tak praví Panovník Hos­po­din: Mrt­vo­ly, které jste ne­cha­li padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; já vás z něj ale vy­ženu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček