EkumenickýEzechiel1,4

Ezechiel 1:4

Videl som, ako sa pri­hnal búr­livý vietor od severu i veľký ob­lak a plápolajúci oheň s jasom do­okola. Upro­stred toho ohňa sa niečo lesk­lo ako mosadz­né zrkad­lo.


Verš v kontexte

3 jas­ne za­znelo slovo Hos­podina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hos­podina. 4 Videl som, ako sa pri­hnal búr­livý vietor od severu i veľký ob­lak a plápolajúci oheň s jasom do­okola. Upro­stred toho ohňa sa niečo lesk­lo ako mosadz­né zrkad­lo. 5 Z jeho stredu vy­stupovali podoby štyroch živých bytos­tí, ktoré mali rov­naký výzor.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A videl som a hľa, búr­livý vietor prišiel od severa, veľký ob­lak a plápolajúci oheň a vôkol neho žiara do­okola, a zp­ro­stred neho sa videlo čosi na po­hľad ako žeravý kov, zp­ro­stred toho ohňa.

Evanjelický

4 Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký ob­lak a blýs­kavý oheň s jasom do­okola; z jeho vnút­ra - totiž z ohňa - sa lesk­lo niečo ako mosadz­né zrkad­lo.

Ekumenický

4 Videl som, ako sa pri­hnal búr­livý vietor od severu i veľký ob­lak a plápolajúci oheň s jasom do­okola. Upro­stred toho ohňa sa niečo lesk­lo ako mosadz­né zrkad­lo.

Bible21

4 Hle – spatřil jsem, jak se od se­ve­ru žene větrná bouře: ob­rovi­tý mrak šle­hající bles­ky, obklopený jasnou září a zpro­střed toho žá­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček