EkumenickýEzechiel1,3

Ezechiel 1:3

jas­ne za­znelo slovo Hos­podina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hos­podina.


Verš v kontexte

2 Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia — 3 jas­ne za­znelo slovo Hos­podina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hos­podina. 4 Videl som, ako sa pri­hnal búr­livý vietor od severu i veľký ob­lak a plápolajúci oheň s jasom do­okola. Upro­stred toho ohňa sa niečo lesk­lo ako mosadz­né zrkad­lo.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 stalo sa zreteľne slovo Hos­podinovo k Ezechielovi, synovi Búziho, kňazovi, v zemi Chal­dejov, na rieke Chebáre, a bola tam nad ním ruka Hos­podinova.

Evanjelický

3 zreteľne za­znelo slovo Hos­podinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búzího, v krajine Chal­dej­cov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hos­podinova.

Ekumenický

3 jas­ne za­znelo slovo Hos­podina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hos­podina.

Bible21

3 do­stal Eze­chiel, syn kněze Bu­zi­ho, u průplavu Ke­bar v babylon­ské zemi slovo Hos­po­di­novo. Tam na něm spoči­nu­la ruka Hos­po­di­nova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček