EkumenickýEzechiel1,5

Ezechiel 1:5

Z jeho stredu vy­stupovali podoby štyroch živých bytos­tí, ktoré mali rov­naký výzor.


Verš v kontexte

4 Videl som, ako sa pri­hnal búr­livý vietor od severu i veľký ob­lak a plápolajúci oheň s jasom do­okola. Upro­stred toho ohňa sa niečo lesk­lo ako mosadz­né zrkad­lo. 5 Z jeho stredu vy­stupovali podoby štyroch živých bytos­tí, ktoré mali rov­naký výzor. 6 Každá mala štyri tváre a každá z nich mala št­voro krídel.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A zp­ro­stred neho bolo vidieť podobu štyroch živých bytos­tí, a toto bola ich tvár­nosť: maly podobu človeka.

Evanjelický

5 Z jeho stredu vy­stupovala podoba štyroch živých bytos­tí, ktoré mali takýto výzor: podobali sa človeku.

Ekumenický

5 Z jeho stredu vy­stupovali podoby štyroch živých bytos­tí, ktoré mali rov­naký výzor.

Bible21

5 Zpro­střed vy­stu­po­valy ja­ko­by čtyři bytosti. Na­po­hled se podo­baly člověku,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček